29o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών
Home Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών
Έλεγχος πορείας εργασίας 29ου Συνεδρίου
Για να παρακολουθήσετε το αποτέλεσμα της αξιολόγισης της εργασίας, θα πρέπει να εισέλθετε (Login), χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που ζητούνται παρακάτω.
Υποβολή Περίληψης Εργασίας 29ου Συνεδρίου
Εάν έχετε εγγραφεί ήδη (είτε έχετε υποβάλλει εργασία), εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία
Το email σας
Κωδικός πρόσβασης
Εγγραφή στη πλατφόρμα
Ονοματεπώνυμο
Το email σας (θα χρησιμοποιηθεί ως User name-όνομα χρήστη)
Κωδικός πρόσβασης (Password για την είσοδό σας στο σύστημα)
Πληροφορίες υποβολής

Η Επιστημονική Επιτροπή δέχεται περιλήψεις για παρουσιάσεις εργασιών σχετικών  με τα θέματα του Συνεδρίου αλλά και σε όποιο άλλο θέμα σχετικό με την Φυσικοθεραπεία.

Μπορείτε να υποβάλλετε την περίληψη μέχρι την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Η περίληψη πρέπει να συνοψίζει πρωτότυπη εργασία η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί στο παρελθόν. Οι περιλήψεις υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Οι περιλήψεις υποβάλλονται στα Ελληνικά.

Στην περίπτωση που η εργασία είναι προϊόν προπτυχιακής, μεταπτυχιακής  ή διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει να αναφέρεται από τους συγγραφείς   στην περίληψη, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί ξεχωριστά κατά την κρίση  για βράβευση των εργασιών

Διαδικασία Ελέγχου των Περιλήψεων

Η γραμματεία του Συνεδρίου θα σας αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστολή που θα επιβεβαιώνει την λήψη και την αποδοχή ή απόρριψη της περίληψής σας. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου με επικεφαλής τον Πρόεδρο της θα είναι υπεύθυνη για τον  έλεγχο των εργασιών. Οι συγγραφείς έχουν το δικαίωμα επιλογής παρουσίασης της εργασίας τους από την έδρα (oral) ή με αναρτημένη Ανακοίνωση (poster). Παρόλα αυτά, η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη μορφή της παρουσίασης εάν το κρίνει απαραίτητο. Οι εργασίες (προφορικές, αναρτημένες και παρουσιάσεις με βίντεο) πρέπει να παρουσιάζονται από το βασικό συγγραφέα ή έναν από τους υπόλοιπους αναφερόμενους συγγραφείς, αποκλείοντας εξαιρέσεις.

Πολιτική Απόσυρσης του Ομιλητή

Εάν ένας συγγραφέας αδυνατεί να παρουσιάσει την εργασία, πρέπει να πληροφορήσει γραπτώς τη Γραμματεία του Συνεδρίου εντός δύο εβδομάδων μετά τη λήψη της αποδοχής της εργασίας του, ώστε η εργασία να αποσυρθεί από τα πρακτικά του Συνεδρίου.

Προφορικές Παρουσιάσεις

Η παρουσίαση θα έχει διάρκεια 10 λεπτά, με την δυνατότητα επιπλέον 5 λεπτών για ανοικτή συζήτηση. Σε όλες τις εγκαταστάσεις θα υπάρχει δυνατότητα προβολής μέσω Η/Υ , διαφανειών και προβολή με video.

Παρουσιάσεις με Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster)

Οι παρουσιάσεις με την μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης αποτελούν ένα πολύ βασικό κομμάτι του επιστημονικού προγράμματος και θεωρούνται ισάξιες με τις προφορικές παρουσιάσεις. Οι παρουσιάσεις αυτές επιτρέπουν την εις βάθος συζήτηση σε μικρές ομάδες και αναγνωρίζονται ως αποτελεσματικός τρόπος μετάδοσης εννοιών έρευνας.

Οι παρουσιάσεις περιλαμβάνουν επίδειξη υλικού που ο συγγραφέας παρακολουθεί για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επιδεικνύεται πρόσφατη έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας μπορούν με σαφήνεια να συνοψισθούν σε μορφή γραφικών, πινάκων, εικόνων κτλ. 

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις πρέπει να είναι επαγγελματικής ποιότητας και να δημιουργηθούν – κατασκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή και αναφέρονται αναλυτικά στο αρχείο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Συνεδρίου»,  χρησιμοποιώντας το προσχέδιο που υπάρχει στο αρχείο «Πρότυπο Ηλεκτρονικό Αρχείο Δημιουργίας Αναρτημένης Ανακοίνωσης Συνεδρίου»

Τα πόστερ θα παρουσιαστούν μόνο ηλεκτρονικά

Παρουσιάσεις με Βίντεο

Η παρουσίαση μπορεί να γίνει υπό μορφή video. Οι παρουσιάσεις σε video που υποβάλλονται για αρχική έγκριση δεν πρέπει να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 12 λεπτών και να είναι υψηλής ποιότητας όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Για να πραγματοποιήσετε παρουσίαση με video, πρέπει να υποβάλλετε το απαιτούμενο έντυπο υποβολής περίληψης και ένα  αντίγραφο του πρωτότυπου video.

Μορφοποίηση Περιλήψεων   

Όλες οι υποβαλλόμενες περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με την διαδικασία και τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή και αναφέρονται αναλυτικά στο αρχείο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Συνεδρίου», ενώ επίσης επισυνάπτεται και «Ηλεκτρονικό Προσχέδιο Υποβολής Περίληψης Συνεδρίου».

Οδηγίες για την υποβολή online

 • Διαβάστε τις οδηγίες για την υποβολή.
 • Προσαρμόστε την περίληψη σας σύμφωνα με τις οδηγίες για τη μορφοποίηση κειμένου χρησιμοποιώντας το αρχείο «Ηλεκτρονικό Προσχέδιο Υποβολής Περίληψης Συνεδρίου».
 • Σιγουρευτείτε ότι η περίληψη σας είναι έτοιμη προς δημοσίευση πριν συνεχίσετε.
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται (συγγραφείς, ιδιότητα, ίδρυμα κλπ)     
 • Τοποθετήστε το αρχείο με την περίληψη σε μορφότυπο Word στο "Τμήμα περιλήψεων".
 • Επιλέξτε προτιμώμενη θεματική ενότητα και μορφή παρουσίασης.
 • Αποστείλετε  το κείμενο.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Παθολογία του Μυοσκελετικού Συστήματος
 2. Παθολογία του Καρδιαγγειακού Συστήματος
 3. Παθολογία του Αναπνευστικού Συστήματος
 4. Παθολογία του Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος
 5. Ψυχική Υγεία – Ψυχικά Νοσήματα
 6. Χρόνιο πόνο
 7. Αθλητικές κακώσεις
 8. Άτομα με αναπηρία

  Ειδικά θέματα
   
 9. Αλλαγή συμπεριφοράς/ κίνητρα / συμμόρφωση ασθενών στην άσκηση και τη δραστηριότητα
 10. Άσκηση και κλινικός συλλογισμός
 11. Συνταγογράφηση της άσκησης
 12. Κλινική φυσιολογία της άσκησης
 13. Εμβιομηχανική – Εργομετρία

Το Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας έχει πλέον καθιερωθεί ως το σημαντικότερο επιστημονικό γεγονός στα δρώμενα της Φυσιοθεραπευτικής κοινότητας και όχι μόνο. Φιλοδοξούμε ότι και το 29ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας θα συμβάλει τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που αφορούν την θεραπευτική κοινότητα.

Σας ευχαριστούμε θερμά που υποβάλατε την εργασία σας στο συνέδριο που διοργανώνεται στις 29-30/11 & 1/12/2019 με τίτλο: «Άσκηση και Φυσική Δραστηριότητα στην Αποκατάσταση. Τι, ποιος, που και πότε». στο Royal Olympic Hotel.

Top