Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Φόρμα προεγγραφής στο 28o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 23,24 & 25 Νοεμβρίου 2018
" Νεότερα τεχνολογικά επιτεύγματα στην υπηρεσία της Θεραπευτικής Άσκησης. Τηλε-Φυσικοθεραπεία "
" Grand Hyatt Athens (πρώην Athens Ledra)"
Η φόρμα προεγγραφών , θα παραμείνει ενεργή έως και την Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018
0%
Παρακαλούμε μην κλείσετε το παράθυρο μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή της αίτησης.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα, ο κωδικός και το pin της αίτησης.